DEUCALIÓN Y PIRRA

Προμηθέως δὲ παῖς Δευκαλίων ἐγένετο. οὗτος βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Φθίαν τόπων γαμεῖ Πύρραν τὴν Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώρας, ἣν ἔπλασαν θεοὶ πρώτην γυναῖκα. ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος, ὑποθεμένου Προμηθέως Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη. Ζεὺς δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, ὀλίγων χωρὶς οἳ συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη. τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν ὄρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχέθη πάντα. Δευκαλίων δὲ ἐν τῇ λάρνακι διὰ τῆς θαλάσσης φερόμενος ἡμέρας ἐννέα καὶ νύκτας ἴσας τῷ Παρνασῷ προσίσχει, κἀκεῖ τῶν ὄμβρων παῦλαν λαβόντων ἐκβὰς θύει Διὶ φυξίῳ. Ζεὺς δὲ πέμψας Ἑρμῆν πρὸς αὐτὸν ἐπέτρεψεν αἱρεῖσθαι ὅ τι βούλεται· ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι. καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, γυναῖκες.

APOLODORO, BIBLIOTECA (I, 7, 2)

E hijo de Prometeo fue Deucalión. Este reinando en los lugares alrededor de Ftía toma por esposa a Pirra la (hija) de Epimeteo y Pandora, a la que los dioses modelaron como primera mujer. Cuando Zeus quiso destruir la raza de bronce, tras aconsejárselo Prometeo Deucalión construyó un arca, y habiendo puesto dentro las cosas necesarias, embarcó con Pirra. Zeus mandando mucha lluvia desde el cielo inundó la mayor parte de la Hélade, de manera que perecieron todos los seres humanos, excepto unos pocos que huyeron a las elevadas montañas cercanas. Entonces también se separaron las montañas a lo largo de Tesalia, y se inundó todo lo de más allá del Istmo y el Peloponeso. Deucalión llevando en el arca por mar nueve días y las mismas noches arribó al Parnaso, y allí cuando tomaron un descanso las lluvias habiendo desembarcado hizo sacrificios a Zeus Fixío. Zeus enviándole a Hermes le concedió elegir lo que quisiera; él elige tener personas. Y tras ordenarlo Zeus cogiendo piedras las arrojaba por encima de su cabeza, y de las que arrojó Deucalión, nacieron hombres, y de las que (arrojó) Pirra, mujeres.

 

 

Anuncios

Un pensamiento en “DEUCALIÓN Y PIRRA

 1. Bloques primero según LOMCE:
  1- Lengua
  2- Sistema de la lengua (incluida transcripción?)
  3- Morfología
  4- Sintaxis
  5- Textos
  6- Cultura
  7- Léxico

  Secuencia didáctica para primero de Bachillerato:

  Primer día Lunes:
  Lo primero será la presentación breve del plan y de los objetivos. Se hará partícipe al alumno desde el primer momento qué es lo que se buscará:
  -Conocimiento de la lengua a través de:
  a) conocimiento cada vez más afianzado del alfabeto y la lectura
  b) repaso/visión general de la estructura verbal
  c) manejo de las preposiciones. Distinguirlas de otras palabras breves y relación con verbos (preverbios)
  d) propuesta de producir pequeños mensajes
  -Acercamiento somero a la literatura a través de:
  a) lectura de poemas en lengua original y traducción
  -Tratamiento creativo de los mitos

  Se reparten las tareas mitológicas.

  Preverbios

  Martes:
  Leemos poemas al azar de la antología palatina con su correspondiente traducción y exploramos el aoristo y el futuro. La segunda mitad de la clase será un repaso de verbos introduciendo los nuevos tiempos.
  Miércoles:
  Se explorarán diferentes mitos desde el punto de vista de la creación y recreación o versión moderna. Si se puede echar mano de medios audiovisuales podemos rastrear cortos y demás. Ejercicios de preverbios?
  Jueves:
  Primero hacemos el cuadro de los verbos en la pizarra para que quede clara la distinción entre tiempo, modo y voz, etc.
  5 minutos para las dudas acerca de la tarea output
  Luego lectura de poemas fáciles. Intentaremos llegar a traducirlos pero con mucha calma: leer, preguntarse cosas, explorar casos antes de buscar significados. Si se puede traducir, perfecto. Objetivo: la literatura no es pesada

  Después de Semana Santa, los dos días de agones, con folio de coevaluación en griego (aoristos).

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s