MATERIALES para el CURSO 2017 2018

 

MATERIALES DE ESTUDIO PARA EL CURSO 2017 2018 – IES VISTAZUL

eilitarion_ancient_greek
ATENCIÓN. Al imprimir los archivos pdf, dad orden de imprimir en blanco y negro o escala de grises, para evitar sorpresas.

LATÍN – 4º ESO  CAECILIUS – Escena I
CAECILIUS – Escena II
CAECILIUS – Escena III
CAECILIUS – Escena IV
CAECILIUS – Escena V
LATÍN – 1º bach  LATÍN – MÉTODO I bach 2017-2018
LATÍN – 1º bach  LATÍN – VOCABULARIO FAMILIA ROMANA
LATÍN – 1º bach NIVEL I: método y ejercicios
LATÍN – 2º bach LATÍN – MÉTODO II bachillerato 2017-2018
LATÍN – 2º bach Recuperación de LATÍN de 1º Bach. : método y ejercicios
GRIEGO 1º BACH GRIEGO Material de Primero de BACHILLERATO 2017-2018
GRIEGO 1º BACH DICCIONARIO BREVE GRIEGO-ESPAÑOL
GRIEGO 1º BACH DICCIONARIO DE HELENISMOS
GRIEGO 2º BACH   GRIEGO Material de Segundo de BACHILLERATO 2017-2018
Exámenes que han salido en selectividad 2017

Ejemplo de exámenes

Examen de latín, 4º de ESO , 1ª evaluación Examen de griego, 1 bach., 1ª evaluación 05
Examen de latín I Bach., 1ª evaluación [03] Examen de griego, 1 bach., 1ª evaluación [01c]
Examen de latín I Bach., 1ª evaluación [07]
Examen de latín I Bach., 2ª evaluación [08]
Examen de latín I Bach., 2ª eval. Frases [01]
 Examen de latín II Bach., 1ª evaluación [05] Examen de griego, 1 bach., 1ª evaluación [6]
Examen de latín II Bach., 1ª evaluación [06] Examen de griego, 1 bach., 1ª evaluación [7]
Examen de Latín-II Bach-1ª eval. [07] Examen de griego, 1º bach., 2ª evaluación [11]
Examen de latín II Bach 2ª ev. (FRASES)
…..
Examen de griego, 1º bach., 2ª evaluación [12]
  Examen de Griego II, 1ª eval [10]
2 Bach – 3 Eval (modelo 1) FRASES

Otros materiales

Diccionario Griego-Español etimológico examen-1-bach-2-ev-08
MAPA de Grecia EXAMEN 4 ESO 2 ev 03 FRASES

Selección de helenismos para selectividad.


2 Bach – 2 Eval (modelo 5) FRASES
….

2 Bach – 2 Eval (modelo 6) FRASES
….

ejercicios doble acusativo

….

emig**** h**_______ t****04**

Anuncios

FRASES DE JENOFONTE

***

El diccionario griego clásico – español se puede consultar haciendo click en le siguiente enlace:

dicc griego vox  II

***

οἱ Ἕλληνες ἐγγὺς προσιόντες ἐτόξευον καὶ ἐσφενδόνων.


ὁ δὲ ποταμὸς ἀπεῖχε τῶν ὀρέων τῶν Καρδούχων ἑξ ἢ ἑπτὰ στάδια

frase 5:

….

frase 6:

Aurora

ὁ Ξενοφῶν διελέγετο τοῖς πολεμίοις δι᾿ ἑρμηνέως περὶ σπονδῶν (αἱ σπονδαί : tratado de paz).

frase 4:

οἱ δὲ ἄλλοι λοχαγοὶ ἔμενον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ.

frase 5:
…. frase 6:

Marina

αἱ δ᾿ οἰκίαι ἦσαν κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὥσπερ φρέατος, κάτω δ᾿ εὐρεῖαι. (τὸ στόμα la entrada; φρέατος es genitivo de φρέαρ)

frase 4:

ὁ δὲ ποταμὸς ἀπεῖχε τῶν ὀρέων τῶν Καρδούχων ἑξ ἢ ἑπτὰ στάδια

frase 5:
…. frase 6:

 Flora

.ἀεὶ οὕτως ἐβοήθουν οἱ Ἕλληνες ἀλλήλοις καὶ ἰσχυρῶς ἀλλήλων ἐπεμέλοντο (ἐπιμέλομαι : cuidar de +gen.)

frase 5:

ὁ δὲ ποταμὸς ἀπεῖχε τῶν ὀρέων τῶν Καρδούχων ἑξ ἢ ἑπτὰ στάδια

 frase 6:
….  

ἐνταῦθα διδόασιν οἱ Μάκρωνες βαρβαρικὴν λόγχην τοῖς Ἕλλησιν, οἱ δὲ Ἕλληνες ἐκείνοις Ἑλληνικὴν λόγχην. (διδόασιν 3 pl. pres. de δίδωμι; Μάκρωνες Μακρώνων : Macrones, pueblo de Asia Menor)


οἱ δὲ ἄλλοι λοχαγοὶ ἔμενον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ.

….

.(Euríloco reparte el botín entre los jefes) αὐτὸς δὲ ὁ Εὐρύλοχος λαμβάνει ἕνα τῶν πώλων, καὶ τῶν ἄλλων στρατηγῶν καὶ λοχαγῶν ἔδωκεν ἑκάστῳ πῶλον.


πάντες γὰρ οὗτοι ἀντεποιοῦντο ἀρετῆς καὶ διηγωνίζοντο πρὸς ἀλλήλους.

….

καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸ ὄρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ. μετὰ ταῦτα οἱ Ἕλληνες τὸν ἡγέμονα ἀποπέμπουσι.


τὰ δὲ τοξεύματα ἐχώρει διὰ τῶν ἀσπίδων καὶ διὰ τῶν θωράκων.

οὗτοι ἐνέμενον ἐν τοῖς πολίσμασιν.


(Euríloco reparte el botín entre los jefes) αὐτὸς δὲ ὁ Εὐρύλοχος λαμβάνει ἕνα τῶν πώλων, καὶ τῶν ἄλλων στρατηγῶν καὶ λοχαγῶν ἔδωκεν ἑκάστῳ πῶλον.

ὅπλα δ᾿ εἰχον γέρρα μακρὰ καὶ λόγχας

frase 5:

.ἐνταῦθα ἀνετίθεσαν δερμάτων πλῆθος ὠμοβοείων καὶ βακτηρίας καὶ τὰ αἰχμάλωτα γέρρα

fr

καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸ ὄρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ. μετὰ ταῦτα οἱ Ἕλληνες τὸν ἡγέμονα ἀποπέμπουσι.


ἐνταῦθα ἀνετίθεσαν δερμάτων πλῆθος ὠμοβοείων καὶ βακτηρίας καὶ τὰ αἰχμάλωτα γέρρα

….

 

οἱ δὲ ἄλλοι λοχαγοὶ ἔμενον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ


τὰ δὲ τοξεύματα ἐχώρει διὰ τῶν ἀσπίδων καὶ διὰ τῶν θωράκων.

.καὶ οὗτοι πρῶτοι ἐπὶ τὸ ὄρος ἀναβαίνουσι.

οἱ Ἕλληνες ἐγγὺς προσιόντες ἐτόξευον καὶ ἐσφενδόνων.


.ὁ δὲ ποταμὸς ἀπεῖχε τῶν ὀρέων τῶν Καρδούχων ἑξ ἢ ἑπτὰ στάδια

καὶ ἡγεῖτο μὲν Χειρίσοφος, ὠπισθοφυλάκει δὲ Ξενοφῶν.


 

El nacimiento de Perseo

 

Texto: Acrisio manda arrojar al mar a su hijo Perseo por temor a un oráculo.

 

   DESCARGAR ARCHIVO PDF

   ὁ Ἀκρίσιος βασιλεύς μαντεύεται τὸ μαντεῖον τοῦ Ἀπόλλωνος περὶ τοῦ λοιποῦ χρόνου. ὁ θεὸς λέγει ὅτι ἐκ τῆς βασιλίσσης γίγνεται παῖς, ὃς μέλλει αὐτὸν ἀποκτενεῖν. ὁ Ἀκρίσιος, τοῦτο ϕοβοῦμενος, κατασκευάζει θάλαμον χάλκεον ὑπὸ γῆν καὶ φυλάττει ἐν αὐτῷ τὴν Δανάην (οὕτως ὀνομάζεται ἡ βασίλισσα) .

   ὁ Ζεὺς μεταμορφούμενος εἰς χρύσεον ὑετὸν εἰσέρχεται διὰ τῆς τοῦ θαλάμου ὀροφῆς καὶ συνέρχεται τῇ Δανάῃ. ὕστερον ἐξ αὐτῆς γίγνεται παῖς, Περσεὺς ὀνόματι. Ἀκρίσιος δὲ αἰσθάνεται τοῦτο: μὴ πιστεύει αὐτὸν Διὸς ὑιὸν εἶναι, τὴν κόρην μετὰ τοῦ παιδὸς εἰς θήκην βάλλει καὶ ῥίπτει εἰς θάλασσαν.

 Vocabulario:

 Ἀκρίσιος : Acrisio.
αἰσθάνομαι : percibir, darse cuenta
ἀποκτείνω : matar
Ἀπόλλων Ἀπόλλωνος: Apolo
βάλλω ἔβαλον βέβληκα : arrojar, lanzar, tirar,

βασιλεύς : rey
βασίλισσα -ης ἡ : reina; princesa
γῆ, γῆς, ἡ : tierra
γίγνομαι : llegar a ser; nacer
Δανάη -ης : Dánae
διὰ : por
Διὸς : genit. de Ζεύς
εἶναι : inf. de εἰμί
εἰς : hacia, a, al interior de, en [Ac]
εἰσέρχομαι: internarse, entrar en [ εἰς A]
ἐκ : de
ἐξ : véase ἐκ ante vocal
θάλαμος -ου, ὁ : dormitorio
θάλασσα ? & θάλαττα -ης ἡ : mar
θεός -οῦ ὁ ἡ : dios, diosa
θήκη –ης ἡ : cofre, caja
κατασκευάζω : equipar; preparar, disponer, construir.
κόρη  ἡ : muchacha
λέγω : decir
λοιπὸς : restante

μαντεῖον -ίου τό:oráculo
μαντεύομαι :consultar (un oráculo)
μέλλω : ir a (hacer algo), estar a punto de, tener la intención de
μετά : prep +[G] con,
μεταμορφούμενος : transformado.
μὴ : ¡no… ! (con inf. o imper.), que no
νομίζω ♣ ἐνόμισα νενόμικα : creer, pensar,
ὄνομα -ματος τό : nombre; reputación; ὀνόματι de nombre
ὀνομάζω : nombrar, llamar, denominar
ὀροφή -ῆς, ἡ : techo.

ὃς “el cual…”
ὅτι : que
οὕτως : así
παῖς παιδός ὁ ἡ :  niño -a,
περὶ : alrededor de, acerca de [G]
Περσεὺς έως: Perseo.
ῥίπτω ἔρριψα ἔρριϕα : lanzar, arrojar.
συνέρχομαι : llegar juntamente, ir juntos, reunirse, confluir, unirse.
σῴζω ἔσῳσα & ἔσωσα σέσωκα : conservar sano y salvo; salvar
τί ; ¿qué?
τοῦτο : esto
ὑετός -οῦ, ὁ : lluvia
ὑιός -οῦ, ὁ : hijo.
ὑπὸ : debajo de
ὕστερον : más tarde, posteriormente, después (de…[G]), finalmente, además.
ϕοβοῦμενος : temiéndose
ϕυλάττω : vigilar, guardar, custodiar
χάλκεος -α- ον (usu. át. χαλκοῦς ) : de bronce.
χρόνος -ου, ὁ ♣ : tiempo; ὁ λοιπὸς χρόνος el futuro
χρύσεος -η -ον : de oro

Heracles y las vacas de Gerión

Heracles: las vacas de Gerión

αἱ Γηρυόνου βόες

δέκατον ἐπετάγη ἆθλον τὰς Γηρυόνου βόας ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν. Ἐρύθεια δὲ ἦν νῆσος, ἣ νῦν Γάδειρα καλεῖται. ταύτην κατῴκει Γηρυόνης, τριῶν ἔχων ἀνδρῶν συμφυὲς σῶμα. εἶχε δὲ φοινικᾶς βόας, ὧν ἦν βουκόλος Εὐρυτίων, φύλαξ δὲ Ὄρθος ὁ κύων δικέφαλος. πορευόμενος οὖν ἐπὶ τὰς Γηρυόνου βόας διὰ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Λιβύης, παρελθὼν Ταρτησσὸν ἔστησε δύο στήλας ἐπὶ τῶν ὅρων Εὐρώπης καὶ Λιβύης, ὡς σημεῖα τῆς πορείας αὐτοῦ.

θερόμενος δ ὑπ Ἡλίου κατ τὴν ὁδόν, τ τόξον ἐπ τὸν θεὸν ἐνέτεινεν· δ Ἥλιος τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ θαυμάσας χρύσεον δέπας ἔδωκεν, ἐν ᾧ τὸν Ὠκεανὸν διεπέρασε.

καὶ παραγενόμενος εἰς Ἐρύθειαν ἐν ὄρει Ἄβαντι αὐλίζεται. αἰσθόμενος δὲ ὁ κύων ἐπ’ αὐτὸν ὁρμᾷ · ὁ δὲ καὶ τοῦτον τῷ ῥοπάλῳ παίει, καὶ τὸν βουκόλον Εὐρυτίωνα, τῷ κυνὶ βοηθοῦντα, ἀπέκτεινε.

ὁ δὲ Μενοίτης, ὃς ἐκεῖ τὰς Ἅιδου βόας ἔβοσκεν, Γηρυόνῃ τὸ γεγονὸς ἀπήγγειλεν. ὁ δὲ Γηρυόνης, καταλαβὼν Ἡρακλέα τὰς βόας ἀπάγοντα, συστησάμενος μάχην τοξευθεὶς ἀπέθανεν. Ἡρακλῆς δ ἐνθέμενος τὰς βόας εἰς τ δέπας κα διαπλεύσας εἰς Ταρτησσὸν Ἡλί πάλιν ἀπέδωκε τὸ δέπας, καὶ τὰς βόας Εὐρυσθεῖ κομίσας δέδωκεν.  ὁ δὲ αὐτὰς κατέθυσεν Ἥρᾳ.

DEUCALIÓN Y PIRRA

Προμηθέως δὲ παῖς Δευκαλίων ἐγένετο. οὗτος βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Φθίαν τόπων γαμεῖ Πύρραν τὴν Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώρας, ἣν ἔπλασαν θεοὶ πρώτην γυναῖκα. ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τὸ χαλκοῦν ἠθέλησε γένος, ὑποθεμένου Προμηθέως Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος, εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη. Ζεὺς δὲ πολὺν ὑετὸν ἀπ᾽ οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους, ὀλίγων χωρὶς οἳ συνέφυγον εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη. τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν ὄρη διέστη, καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχέθη πάντα. Δευκαλίων δὲ ἐν τῇ λάρνακι διὰ τῆς θαλάσσης φερόμενος ἡμέρας ἐννέα καὶ νύκτας ἴσας τῷ Παρνασῷ προσίσχει, κἀκεῖ τῶν ὄμβρων παῦλαν λαβόντων ἐκβὰς θύει Διὶ φυξίῳ. Ζεὺς δὲ πέμψας Ἑρμῆν πρὸς αὐτὸν ἐπέτρεψεν αἱρεῖσθαι ὅ τι βούλεται· ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι. καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, γυναῖκες.

APOLODORO, BIBLIOTECA (I, 7, 2)

E hijo de Prometeo fue Deucalión. Este reinando en los lugares alrededor de Ftía toma por esposa a Pirra la (hija) de Epimeteo y Pandora, a la que los dioses modelaron como primera mujer. Cuando Zeus quiso destruir la raza de bronce, tras aconsejárselo Prometeo Deucalión construyó un arca, y habiendo puesto dentro las cosas necesarias, embarcó con Pirra. Zeus mandando mucha lluvia desde el cielo inundó la mayor parte de la Hélade, de manera que perecieron todos los seres humanos, excepto unos pocos que huyeron a las elevadas montañas cercanas. Entonces también se separaron las montañas a lo largo de Tesalia, y se inundó todo lo de más allá del Istmo y el Peloponeso. Deucalión llevando en el arca por mar nueve días y las mismas noches arribó al Parnaso, y allí cuando tomaron un descanso las lluvias habiendo desembarcado hizo sacrificios a Zeus Fixío. Zeus enviándole a Hermes le concedió elegir lo que quisiera; él elige tener personas. Y tras ordenarlo Zeus cogiendo piedras las arrojaba por encima de su cabeza, y de las que arrojó Deucalión, nacieron hombres, y de las que (arrojó) Pirra, mujeres.

 

 

La zorra y la máscara de tragedia

  [[4

TEXTO F1: La zorra y la máscara de tragedia
 Αἴσωπος 27
ἀλώπηξ,  εἰς οἰκίαν ἐλθοῦσα ὑποκριτοῦ,  εὗρε κεφαλὴν μορμολυκίου εὐφυῶς κατεσκευασμένην, ἣν  ἀναλαβοῦσα ταῖς χερσὶν ἔφη “ὦ οἵα κεφαλή, καὶ ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει.”
ὁ μῦθος πρὸς ἄνδρας μεγαλοπρεπεῖς μὲν τῷ σώματι, κατὰ δὲ ψυχὴν ἀλογίστους.

* consultar el diccionario VOX online *

notas:

[1] ἐλθοῦσα, participio, femenino, aoristo, de un verbo irregular. prueba a buscar esa misma forma tal cual en el diccionario. La verdad es que esa forma, esta vez, no viene recogida, pero te hallarás un infinitivo ἐλθεῖν que evidentemente se trata del infinitivo del mismo verbo que andas buscando.

[2] κατεσκευασμένην, otro participio. Cuidado, tiene aumento, así que no busques κατεσκευασ-…..  sino κατασκευα-….., y encontrarás κατασκευάζω; tradúzcase como participio PASIVO, no medio.

[3] ἣν  :  pronombre relativo, ¿qué caso? ¿Qué género? ¿Con qué sustantivo concierta?

[4] ἀναλαβοῦσα , efectivamente, tiene la misma terminación que  ἐλθοῦσα, (arriba), y es otro participio de aoristo activo, femenino, también de otro verbo irregular. ¿De cuál? Esta vez es un verbo compuesto con preverbio. Separa el preverbio ἀνα-  y busca  -λαβοῦσα en el diccionario:   λαβοῦσα no aparece, pero  allí en el hueco donde debería estar en el diccionario verás un infinitivo λαβεῖν,  sospechosamente parecido. Efectivamente se trata del mismo verbo, y te dice que es el verbo λαμβάνω. Pero aún no hemos acabado: no te interesa el significado de  λαμβάνω, sino de ἀναλαμβάνω  (le habías quitado el preverbio, ahora habrá que restituirlo).

[5] ὁ μῦθος πρὸς ἄνδρας ‘la fábula [va dirigida] a los hombres ….’

EL JUICIO DE PARIS

EL JUICIO DE PARIS   – ἡ τοῦ Ἀλεξάνδρου κρίσις

Γενομένης ἐν θεοῖς περὶ κάλλους ἔριδος, ἧς Ἀλέξανδρος ὁ Πριάμου κατέστη κριτὴς, Ἥρα δίδωσι μὲν αὐτῷ ἁπάσης τῆς Ἀσίας βασιλεύειν, Ἀθηνᾶ δὲ κρατεῖν ἐν τοῖς πολέμοις, Ἀφροδίτη δὲ τὸν γάμον τὸν Ἑλένης.

ὁ Ἀλέξανδρος εἵλετο τὴν οἰκειότητα τὴν Ἑλένης ἀντὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, οὐ πρὸς τὰ ἡδονὰς ἀποβλέψας , ἀλλ’ ἐπεθύμησε Διὸς κηδεστὴς γενέσθαι, νομίζων ταύτην τὴν τιμὴν πολὺ μείζω καὶ καλλίω εἶναι ἢ τὴν τῆς Ἀσίας βασιλείαν καὶ μεγάλας ἀρχὰς καὶ δυναστείας καὶ φαύλοις ἀνθρώποις ποτὲ παραγίγνεσθαι.

Habiendo surgido entre los dioses una disputa sobre la belleza, de la cual Alejandro el hijo de Príamo fue designado juez, Hera le ofrece dominar toda Asia, y Atenea vencer en las guerras, y Afrodita la boda de Helena.

Alejandro eligió la amistad de Helena en lugar de todas la demás [cosas], no mirando a los placeres, sino que deseaba convertirse en yerno de Zeus , creyendo que esta honra era algo mucho mayor y más hermoso que el reino de Asia y los grandes imperios y poderes, y estar alguna vez entre personas viles.

LITERATURA GRIEGA – LA PROSA – HISTORIOGRAFÍA

Aquí puedes escuchar y descargar el tema de la literatura griega – la prosa: historiografía. El texto está en el cuadernillo para segundo de bachillerato (documento pdf)

(photog. by endefere)
http://www.ivoox.com/literatura-griega-prosa-historiografia_md_2137513_1.mp3″ (descargar audio)

 (en color negro, lo esencial para memorizar; en rosa lo menos esencial)

 

HISTORIOGRAFÍA

 

 

Los primeros historiadores, llamados logógrafos, se preocupaban sobre todo por las genealogías (historias de familias ilustres desde sus más remotos antepasados), y estudios geográficos y etnológicos (costumbres, instituciones etc.)

Antes del siglo V a.C. no hubo un intento serio de organizar científicamente el estudio de la historia. Incluso los estudios cronológicos (listas de arcontes etc.) carecían de rigor. Con Heródoto (s. V a.C.) comienza la historia a ser seria y racional, además de un género literario. Pero es con Tucídides como la historiografía se convierte en una ciencia.

HERÓDOTO

Heródoto de Halicarnaso (Ἡρόδοτος Ἁλικαρνασσεύς, 484 – 425 a.C.), llamado ‘el padre de la historia’, viajó por Egipto, Siria, Babilonia, Persia y, por supuesto, la Hélade. Sobre el 450 a.C. llega a Atenas, donde forma parte del círculo de Pericles, el gobernante que hizo de Atenas la capital cultural del mundo griego.

En cuanto al contenido de su obra, las Historias (Ἱστορίαι, literalmente «investigaciones, exploraciones»), describe la guerra entre Grecia y Persia, en el marco global de un enfrentamiento secular entre Oriente y Occidente, según su punto de vista.

Pero hay en Heródoto otros centros de interés, por ejemplo el geográfico y etnológico, aunque se queda a menudo en lo superficial.

Forma y estilo. (1) Estructura de la obra.- Las / de Heródoto nos han llegado divididas en nueve “libros”. Narran los sucesos de las Guerras Médicas. Pero dicha narración sólo comienza a partir del sexto libro, estando los cinco primeros dedicados a describir los países que son el escenario de la historia y que él había visitado. Se supone que el proyecto originario era la descripción del imperio persa. Su estancia en Atenas le hizo cambiar el plan y propósito de la obra, que desde entonces es la narración de las Guerras Médicas. Probablemente Heródoto decidió aprovechar la parte ya escrita, dejándola como preámbulo de la narración principal.

Su (2) estilo es fluido, y dialecto es el jónico. El estilo sencillo, y el hecho de que en su narración se mezclan hechos históricos y leyendas, lo convierte en un relato de lectura agradable.

En cuanto a su ideología, elpensamiento de Heródoto tiene algo de arcaico o conservador, emparentado ideológicamente con Esquilo o Sófocles. Por ejemplo, la historia que hace Heródoto tiene explicaciones religiosas: la voluntad de los dioses es la que provoca la derrota o fracaso de los personajes que mueven la historia y sus pueblos. Así, por ejemplo, Jerjes es derrotado por los griegos como castigo divino por haberse comportado con arrogancia (u#briv).

En cuanto a su valoración como historiador, lo más destacable es que Heródoto convierte a la historiografía en un género literario, con unos rasgos propios: (1) el elemento narrativo propiamente dicho, (2) la investigación de las causas que mueven el acontecer histórico, y (3) los discursos, que en Tucídides hallarán su manifestación literaria más perfecta. Sin embargo, Heródoto aún no es riguroso en la búsqueda de la objetividad histórica, ya que se permite mezclar la leyenda con la historia. Hay que esperar a Tucídides, para que la historia se convierta en ciencia.

audiolibro

Descargar Las Historias de Herodoto en modo audiolibro en castellano: libro I, capítulos i-xii

TUCÍDIDES

Tucídides fue historiador, político y militar, de una familia ilustre de Atenas. En el 424 fue elegido estratego; pero, al fracasar la misión que se le encomendó, fue condenado al destierro y tuvo que estar veinte años ausente de Atenas, a donde volvió tras la derrota final de la ciudad en la Guerra con Esparta (404). Obligado así a la inactividad militar, se dedicó a escribir su “Historia de la Guerra del Peloponeso“. Dos razones le impulsaron: una de índole personal (deseo de justificar su actuación) y otra ideológica (dejar testimonio de unos sucesos y una época trascendental). Se cuenta que Tucídides murió asesinado en Atenas o Tracia, con lo que se pretende explicar la repentina interrupción de su relato cuando relataba los sucesos del año 411, por lo que su obra quedó inconclusa.

Su lugar en la historiografía: La historiografía griega alcanza su momento culminante en Tucídides. Condena a Heródoto por contar historias cuya veracidad no podía ser atestiguada. Por contra, el buen historiador debe -según Tucídides- basarse en información verídica, preguntando a testigos directos de ambos bandos contendientes, e incluso manejando fuentes escritas (documentos).

Ideología. Qué es “la Filosofía de la Historia”: La observación fundamental de Tucídides, que quiere transmitir, es que la dinámica de las relaciones entre estados no está regida por la moral ni la justicia, sino sólo por el principio de equilibrio de poderes y la lucha constante por la hegemonía. Cuando el potencial de fuerza entre dos estados es diferente, la relación se establece en la sumisión del más débil al más poderoso. Cuando el potencial es equivalente, se crea una equilibrio inestable, que se romperá para intentar un nuevo ajuste de acuerdo con las realidades de las fuerzas.

Tucídides tiene en cuenta también la existencia de personalidades directrices, líderes políticos, jefes militares etc. cuyas ideas y voluntades influyen en el curso de la historia. Por ello, una característica de su obra es que incluye discursos puestos en boca de estos personajes importantes. Se trata de un recurso literario para darnos a conocer el carácter del personaje, la psicología de los protagonistas de la historia (recurso que ya estaba en Heródoto, pero que Tucídides amplía).

En cuanto a su estilo, Tucídides, usa el dialecto ático y una prosa densa, con construcciones gramaticales complicadas. Sólo en algunos pasajes de los discursos emplea una lengua más sencilla.

JENOFONTE (430- 355? AC.)

Perteneciente a una familia ateniense acomodada. Su infancia y juventud transcurrieron durante la Guerra del Peloponeso (431-404 a. C.), en la que participó formando parte de las fuerzas ecuestres. Fue discípulo de Sócrates y escribió diálogos inspirados en él, pero le atraía más la equitación y la milicia. En el 401 se alistó como mercenario para la expedición que Ciro el Joven preparó para derrocar a su hermano el rey de Persia Artajerjes II. El relato de Jenofonte sobre esta expedición lleva por nombre Anábasis (Ku/rou Ana/basiv ) y es su obra más conocida. En ella relata, en un estilo ameno cercano a la novela, cómo tras la muerte de Ciro en la batalla de Cunaxa (cerca de Babilonia), los mercenarios griegos quedaron abandonados a su suerte, por lo que tuvieron que abrirse paso a través de 1.500 km de territorio hostil hasta conseguir volver a Grecia.

Tras regresar a Grecia, su ideología conservadora lo llevó a ponerse al servicio del rey espartano Agesilao II, que comandaba un ejército para proteger las ciudades griegas de Asia Menor de los persas. Sin embargo, la alianza griega pronto se rompió y en el 394 a. C. tuvo lugar la batalla de Coronea, en la que Esparta se enfrentó a una coalición de ciudades griegas de la que formaba parte Atenas. Jenofonte tomó parte en la batalla al servicio del rey espartano, por lo que fue desterrado de su patria. Se estableció entonces en Olimpia y luego en Corinto1, dedicándose a la escritura de numerosas obras, no sólo históricas, sino también técnicas (por ejemplo sobre equitación o la administración de una finca).

Obras:

Destaca su Anábasis porque recoge experiencias propias, que describe en un estilo sencillo y novelesco, de modo que resulta una lectura agradable. Además es valiosa por la cantidad de datos etnográficos que recoge. La Anábasis narra la expedición de Ciro a través de Asia Menor, hasta la batalla de Cunaxa (cerca de Babilonia), donde muere Ciro, y la retirada, llena de aventuras, de los mercenarios griegos a través de Armenia hasta el Mar Negro, de donde embarcan hacia Grecia.

Su obra histórica Las Helénicas narra los sucesos en Grecia desde el 411 hasta el 362, es decir desde el final de la Guerra del Peloponeso y sucesos posteriores. Pretende continuar la Historia de Tucídides en el punto en que aquél la había dejado inconclusa. De hecho, comienza con μετάταῦταdespués de estas cosas”, y sigue el mismo procedimiento expositivo que Tucídides : el principio analístico (exposición de los sucesos de forma cronológica año a año).

Al ser esta obra de Jenofonte una continuación de la de Tucídides su valoración literaria sufre un menoscabo en la necesaria comparación. Sin embargo, hay que destacar positivamente su caracterización de algunos personajes y la descripción de escenas aisladas. Pero como historiador, Jenofonte se queda a menudo en la superficie de las cosas, mientras que Tucídides ahondaba más en las causas del acontecer humano.

Otra obra interesante es la Ciropedia (Ku/rou paidei/a), la historia de la educación, juventud y ascensión al poder de Ciro I (el fundador del imperio persa). Jenofonte deja caer aquí sus ideas aristocráticas, cuando menciona como causas que labraron la grandeza del personaje su cualidades heredadas por linaje, además de la educación. El mérito literario de esta obra es que anticipa el subgénero literario de la biografía (con gran desarrollo posterior en la literatura helenística y romana), e incluso podría decirse que tiene elementos novelísticos.

 

1 Olimpia estaba en territorio eleo, conquistado por Esparta. En el 371 a. C. tuvo lugar la batalla de Leuctra, tras la cual los eleos recuperaron los territorios que les habían sido arrebatados, y Jenofonte tuvo que trasladarse a Corinto. Posteriormente, el poder emergente de Tebas originó una nueva alianza espartano-ateniense contra Tebas, por lo que le fue levantada la prohibición de volver a su patria. Sin embargo, no hay evidencia de que Jenofonte retornara a Atenas.